Участь у засіданні мультидисциплінарної робочої групи з опрацювання медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги за темою «Гендерна дисфорія»

 

Участь у засіданні робочої групи з перегляду Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз»