Директор департаменту стандартизації медичних послуг Ліщишина О.М. взяла участь у засіданні робочої групи з перегляду Уніфікованого клінічного протоколу первинної, вторинної (спеціалізованої) та третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги «Туберкульоз».

Затверджений Наказ МОЗ України від 29.03.2017 № 340 "Про затвердження персонального складу мультидисциплінарної робочої групи з розробки медичного стандарту за темою "Медичне документування катування чи нелюдського або такого, що принижує гідність, поводження чи покарання"