Клінічні настанови (107)

Клінічна настанова – документ, що містить систематизовані положення стосовно медичної та медико-соціальної допомоги, розроблені з використанням методології доказової медицини на основі підтвердження їх надійності та доведеності, і має на меті надання допомоги лікарю і пацієнту в прийнятті раціонального рішення в різних клінічних ситуаціях. Зверніть увагу на статус клінічної настанови.

Клінічні настанови – це інформаційні джерела, вони не призначені для застосування в якості стандарту лікування. Стандарти лікування визначаються на основі всіх доступних клінічних даних, відповідно до вдосконалення наукових знань і технологій, а також можливостей системи охорони здоров‘я.

Виконання рекомендацій настанови не дає гарантію успішного результату надання медичної допомоги в кожному окремому випадку, їх також не варто інтерпретувати як такі, що включають усі відповідні методи лікування або виключають інші можливі методи лікування для досягнення результатів. 

Остаточне рішення щодо вибору певних клінічних процедур та надання медичної допомоги в кожному випадку повинне прийматися відповідними працівниками охорони здоров'я, з урахуванням клінічних даних, особливостей та інтересів конкретного пацієнта.

Клінічна настанова "Аксіальний спондилоартрит (анкілозивний спондилоартрит)"

Клінічна настанова "Медикаментозна профілактика інфікування ВІЛ"

Клінічна настанова "Зведене керівництво з профілактики ВІЛ-інфекції, діагностики, лікування та догляду для ключових груп населення"

Клінічна настанова "Послуги з тестування на ВІЛ"

Клінічна настанова "ВІЛ-інфекція у дорослих та підлітків"

Клінічна настанова "Дисплазія кульшових суглобів та вроджений звих стегна у дітей"

Клінічна настанова «Гіпертензивні розлади під час вагітності, пологів та в післяпологовому періоді»

Настанова "Організація диспетчерської служби екстреної медичної допомоги"

Адаптована клінічна настанова "Якість ендоскопічних гастроінтестинальних втручань"

Клінічна настанова "Ентеральне харчування недоношених немовлят"

Клінічна настанова "Організація служб охорони психічного здоров’я"

Клінічна настанова "Профілактика, діагностика та лікування опортуністичних інфекцій та супутніх хвороб у ВІЛ-інфікованих осіб"

Клінічна настанова "Психічні та поведінкові розлади (синдром залежності) внаслідок вживання опіоїдїв"

Клінічна настанова "Тромбоемболія легеневої артерії"

Клінічна настанова "Цироз печінки та його ускладнення"