Співробітники Державного підприємства «Державний експертний центр МОЗ України» –  директор Департаменту стандартизації медичних послуг Ліщишина О.М. та експерт відділу методичного забезпечення новітніх технологій у сфері охорони здоров’я Департаменту стандартизації медичних послуг Рубцова Є.І. взяли участь у 14-й Міжнародній конференції Міжнародної мережі клінічних настанов (Guidelines International Network, далі – G-I-N), яка проходила 11-14 вересня 2018 року в м. Манчестер, Велика Британія.

Конференція G-I-N була організована NICE (Національний інститут здоров'я та догляду) спільно з SIGN (Шотландська міжуніверситетська мережа клінічних настанов). Тема цьогорічної конференції була присвячена сучасним питанням в області доказової медицини, в тому числі викликам, з якими стикаються розробники клінічних настанов в цифрову епоху, а також роль, яку настанови відіграють у стимулюванні та забезпеченні високоякісної медичної допомоги. На конференції були присутні понад 490 делегатів з 48 країн світу.

Впродовж чотирьох днів конференції відбулися чотири пленарні засідання:

Пленарне засідання 1. Клінічні настанови: чи варто мати з ними справу?

Обговорювались питання щодо значення та ролі клінічних настанов в доказовій медицині, актуальні проблеми, що виникають в процесі розробки настанов, та сучасні підходи до їх вирішення. Розглянуто процес поширення даних в екосистемі доказів, використовуючи інтегральні цифрові платформи, що значно зменшує дублювання інформації та витрати на систему охорони здоров’я, а також підвищує ефективність роботи.

Пленарне засідання 2. Увага на прогалини: розробка рекомендацій з альтернативними формами доказів.

На засіданні значну увагу було приділено використанню на практиці доказів реального світу, враховуючи переваги, ризики та витрати на медичні продукти та послуги. Неабиякий інтерес викликала доповідь щодо використання методології офіційного консенсусу з акцентом на оцінці доказів використання консенсусу під час розробки клінічних настанов, як зміни в цих підходах можуть впливати на рекомендації та прийняття рішень.

Пленарне засідання 3. Поза клінічними настановами: як робить вибір пацієнт?

Сесія була зосереджена на пацієнт-орієнтованому підході до розробки клінічних настанов, оскільки користувачі медичних послуг більше зацікавлені в практичному підході. Результати досліджень показують, що залучення пацієнтів до розробки рекомендацій сприяє більш ефективній роботі та впровадженню інновацій, збільшує довіру між пацієнтом і клініцистом.

Пленарне засідання 4. Клінічні настанови на практиці - нагорода за найкраще представлення результатів.

На цьому пленарному засіданні три окремих спікери представили реальні приклади впровадження клінічних настанов в своїх регіонах. Після вивчення проблем і бар’єрів, з якими стикався кожен автор, делегати отримали можливість взяти участь в інтерактивній сесії Q&A з наступним голосуванням за найкращу доповідь.

Крім того, впродовж паралельних сесій розглядалися питання залучення у розробку рекомендацій альтернативних доказів, зв’язок між індикаторами якості та характеристиками клінічних настанов, використання на практиці системи GRADE, застосовності рандомізованих та не-рандомізованих досліджень у систематичних оглядах наслідків медичних втручань.

Окремо слід зазначити спеціальну сесію, що була присвячена оцінці медичних технологій, а саме: її місце в екосистемі доказів, використання базових наборів результатів, а також зменшення дублювання доказів.

На практичних семінарах делегати мали можливість поглибити та отримати нові знання за наступними напрямками:

«Запуск успішної мережі для підтримки методологів та розробників напрямків: обмін досвідом з мереж синтезу доказів у Великобританії»

«Створення керівництва, яке відповідає найвищим стандартам: визначити, що потрібно знати і робити»

«Чому ми робимо те, що ми робимо і як ми можемо зробити це краще: посилення синергії між розробниками клінічних настанов та ОМТ спільнотами»

«Зменшення упередженості у розробці настанов управління конфліктами інтересів»

«Як перетворити вашу настанову на корисну інформацію для пацієнтів та громадськості»

Традиційною була секція стендових доповідей, на якій учасники конференції представили постери та обмінялись досвідом щодо розробки та запровадження клінічних настанов, створених на засадах доказової медицини, а також подолання складнощів та бар’єрів, які при цьому виникають.

Рубцова Є.І представила на конференції стендову доповідь за темою: Сreation of single information space for health care providers in Ukraine (Створення єдиного інформаційного простору для медичних працівників в Україні).

Окремо слід відзначити засідання робочої групи щодо країн із низьким і середнім рівнем доходів (G-I-N Low and Middle Income Countries Working Group). Метою діяльності робочої групи є обговорення питання сприяння відкриттю доступу до даних доказової медицини для країн, що розвиваються, а також питання обміну досвідом між такими країнами з метою поліпшення результатів системи охорони здоров'я у країнах із низьким і середнім рівнем доходів. На засіданні зазначеної робочої групи учасники обговорювали наявні проблеми та бар’єри щодо розробки клінічних настанов, подальші плани та перспективи. Було наголошено на необхідності участі країн з низьким і середнім рівнем доходів в наукових дослідженнях, а також поширенні інформації щодо особливостей процесу адаптації та впровадження клінічних настанов у країнах-членах групи.

 

 

  

 

Таким чином, участь у конференції G-I-N 2018 сприяє вивченню досвіду інших країн щодо розробки клінічних настанови на засадах доказової медицини, що слугує основою для розробки якісних медичних стандартів в системі охорони здоров’я, а також подальшому співробітництву з міжнародними організаціями.