Відбулась робоча нарада за участю провідних фахівців галузі та співробітників ДЕЦ з оновлення медико-технологічних документів за темою «Артеріальна гіпертензія».

Оновлення медико-технологічних документів зі стандартизації медичної допомоги при артеріальній гіпертензії здійснюється згідно з пунктом 2 наказу МОЗ України від 24.05.2012 № 384 та наказу МОЗ України від 28.09.2012 № 751, зареєстрованого Міністерством юстиції України 29.11.2012 за № 2001/22313 (зі змінами, внесеними наказом МОЗ України від 29.12.1016 № 1422, зареєстрованого Міністерством юстиції 24.04.2017 за № 530/30398).

Враховуючи надзвичайну важливість для системи охорони здоров’я проблеми артеріальної гіпертензії, в тому числі в рамках реалізації урядової програми «Доступні ліки» відповідно до Постанови КМУ від 09.11.2016 р. № 863 «Про запровадження відшкодування вартості лікарських засобів», робоча група розпочала вивчення документу Guideline for the Prevention, Detection, Evaluation, and Management of High Blood Pressure in Adults, ACC/AHA/AAPA/ABC/ACPM/AGS/APhA/ASH/ASPC/NMA/PCNA 2017 (США) та доступних положень проекту клінічної настанови з ведення артеріальної гіпертензії Європейського товариства з гіпертензії і Європейського товариства кардіологів (ESH/ESC), The Task Force for the management of arterial hypertension of the European Society of Hypertension and of the European Society of Cardiology. Guidelines for the management of arterial hypertension, оновлення якої заплановано у червні 2018 року.

 

Крім того, робочою групою з врахуванням Рекомендацій Ради Європи Rec(2001)13 of the Committee of Ministers to member states on developing a methodology for drawing up guidelines on best medical practices (Adopted by the Committee of Ministers on 10 October 2001 at the 768th meeting of the Ministers' Deputies) прийняте рішення розробити стандарти медичної допомоги «Артеріальна гіпертензія» у вигляді критеріїв якості медичної допомоги, що грунтуються на фактичних даних. Зазначені стандарти будуть направлені до МОЗ України в IV кварталі поточного року